Done IT Oy
open

Done IT Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Done IT Oy
Y-tunnus: 1599714-9
Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
010 425 3100, info@doneit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Tero Leskinen
Metsänneidonkuja 6, 02130 Espoo
010 425 3100, info@doneit.fi

Rekisterin nimi

Done IT Oy:n Asiakas- ja yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden suorittamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä uutiskirjeiden lähettämiseen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöt sekä rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
  • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän sekä laskutuksen tietokanta.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmansille osapuolille palveluiden tuottamista varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Done IT myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii pääsyn yrityksen järjestelmiin sekä käyttöoikeuden ja tunnistautumisen järjestelmään. Rekisteriin pääsevät organisaatiossa nimetyt henkilöt joilla on tehtäviensä puolesta tarve käyttää rekisterin tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjattu henkilö voi pyytää itseään koskevat tietoja täyttämällä tietojenpyyntölomakkeen ja toimittamalla sen yritykselle kirjallisesti henkilöllisyytensä todistaen.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi pyytää tietojensa korjaamista kirjallisesti tietojenkorjauslomakkeella ja toimittamalla lomakkeen allekirjoitettuna yritykselle.

Kielto-oikeus

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista rekisteriin merkitystä järjestelmästä havaittuaan kirjallisesti.